Specialsnickeri

& byggnadsvård


 
   

Hus & bodar

 

Vi levererar nyckelfärdiga hus, fritidshus, uthus, båthus, sjöbodar, friggebodar, garage och lekstugor i olika byggnadstekniker.
Om du hellre vill bygga själv så kan vi tillverka prefabricerade husstommar färdigställda till den nivå som passar dig.

 

   
 

Tönshammars Brukssnickeri AB Flotthäll 401, 826 91 Söderhamn, Tel 070 628 71 95, E-post info@brukssnickeri.se