Specialsnickeri

& byggnadsvård


 
   

Historik

Tönshammars Bruk startade sin verksamhet 1988 med tillverkning av några specialdesignade produkter. Efterhand tog konsultverksamheten överhand och var under hela 1990-talet och en bit in på 2000-talet helt dominerande. Inriktningen har hela tiden varit planering, uppföljning och administration för skogsbruk, sågverk och träindustri.

 

Nu har vi startat egen tillverkning igen så cirkeln är sluten. Vi kan tillämpa de metoder och rutiner som vi har försökt utveckla hos andra under 15 års tid. Vårt mål är att konsultverksamheten ska kunna leva vid sidan om träförädlingen och där båda sidor ska utveckla varandra.

   
 

Tönshammars Brukssnickeri AB Flotthäll 401, 826 91 Söderhamn, Tel 070 628 71 95, E-post info@brukssnickeri.se